Site Loader

   Çoğul kişilik bozukluğu olarak da adlandırılmıştır. Bir kişide birden fazla kişilik/kimlik halinin olmasıdır. Zihnimizin  çoğul ve parçalı bir biçime gelerek kendilik duygusunun ve hafıza bütünlüğü kaybetmesidir.

     Evrensel bir rahatsızlıktır ve tüm toplumlarda görülmektedir. Ağır hali ile toplumun %1 inde daha hafif hali ile de toplumun %3 ila %5  sıklıkla görülmektedir. Bu oranlara bakacak olursak da ülkemizde yaklaşık bir milyon kişinin bu hastalığı yaşadığı söylenebilir.

  Çoğul kişilik bozukluğunun oldukça hafiften ağıra doğru farklı biçimleri vardır. Biçimleri belirleyen  temel unsur  cinsel tacizdir, var ise genellikle daha ağır; yok ise de daha  hafif ve orta şiddette rahatsızlık görülür.

OLDUKÇA HAFİF  DİSSOSİYATİF  KİMLİK BOZUKLUĞU:

   Kişide çocukluktan itibaren kendisiyle konuşan iki iç ses vardır. Bu iç sesler kişinin bedenine müdahalede bulunamazlar lakin zihinde  yer alan bir danışman gibi davranırlar. Bu  durumu yaşayan bireyler, bu iç seslerin herkeste var olduğunu düşünme eğilimindedirler.

HAFİF DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU:

   Hafif vakalarda alter kimlikler1 sadece danışman gibi konuşmazlar, bedeni kontrol ederek kendi düşünme, duygu ve davranış şekillerini sınırlı bir şekilde yansıtırlar. Bu  kişilik bozukluk biçimini ortaya koyan asıl  neden ise aile içindeki sorunlardır.

 ORTA  DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU

    Bireyde birden fazla kimlik yani kişilik hali vardır. Kişinin  davranışları ve zihni (düşünceleri) alter kişiliklerin etkisi altındadır.

AĞIR VE OLDUKÇA AĞIR  DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU
    Her alter kimlik diğerlerinden farklı davranır, alter kişilikler bedeni kontrol ettiğinde kişi o dönemde ne yaşadığının farkında değildir ve hatırlayamaz.
 
 
BELİRTİLERİ:
Bu tanının konulması için birçok belirtinin görülmesi gerekmektedir. Bu teşhise sahip hastalar 6-7 yıl kadar gözetimde olur. Dissosiyatif kimlik bozukluğunu kesin olarak teşhiş etmeyi sağlayan herhangi bir laboratuvar testi bulunmamaktadır. Eğer belirtiler ortaya çıkmış ise klinik ve fiziki muayene dikkate alınarak teşhis konur. Dissosiyatif  kimlik bozukluğu testi olarak kan testleri ve görüntüleme tanı testleri uygulanabilir. Bazı psikiyatrlar çoklu kişilik bozukluğu tanısı koymak için  özel testler kullanabilir;

Dissosiyatif Deneyim Ölçeği – DES

Dissosiyatif İçin Yapılandırılmış olan Klinik Görüşmeler (Structured Clinical Interview for Dissociation) (SCID-D)

 
Bu hastalığa sahip kişiler  hastalıklarının farkında değillerdir. Her kişiliği kendi gerçekliği gibi yaşarlar. Birkaç belirtisi şu şekildedir:
·        Davranışların farklı kimlikler tarafından belirlenmesi
·        Kin tutma eğilimi
·        Yalnız kalmayı tercih etme
·        Tuhaf kıyafetler giyme
·        Lakap kullanmak
·        Kırılgan özgüven
·        Kibir, yalan söyleme
·        Bağımlı kişilik bozukluğu
·        Aşırı mükemmeliyetçilik
 
 
Son olarak da bu psikolojik rahatsızlığı işleyen birkaç film önermek istiyoruz.
                                
· Psycho
· Black swan
· Beyza’nın kadınları
· Persona · fight clup
 
 
KAYNAKÇA
 
https://listelist.com/coklu-kisilik-bozuklugu-filmleri/
https://www.psikolojiagi.com/kisilik_bolunmesi_ile_ilgili_10_film/
https://www.adnancoban.com.tr/disosyatif-bozukluk
http://www.dpsikiyatri.com/hastaliklar105.asp
https://www.youtube.com/watch?v=W-hRxVwn1-E&t=6s
https://irsapsikoloji.com/disosiyatif-kimlik-bozuklugu/
http://libidodergisi.com/disosiyatif-kimlik-bozuklugu-coklu-kisilik-bozuklugu/
https://www.adnancoban.com.tr/disosyatif-bozukluk
http://www.ozanpazvantoglu.com/calisma-alanlarim/dissosiyatif-bozukluklar
https://gelecekbilimde.net/dissosiyatif-kimlik-bozuklugu-coklu-kisilik-bozuklugu-nedir/#:~:text=%C3%96zet%3A%20Dissosiyatif%20kimlik%20bozuklu%C4%9Fu%20(DKB,daha%20fazla%20alternatif%20ki%C5%9Filik%20geli%C5%9Ftirir.
 

Arda Altınçelep
 

Post Author: gipder

Bir Cevap Yazın