Site Loader

Oedipus Kompleksi, adını Yunan mitolojisinde, babasını öldürerek onun yerine geçen ve  annesiyle evlenen Oidipustan alır. Mitolojide bu olay Oidipus büyüdükten sonra gerçekleşir.  Ancak Freud’a göre bu dürtüler yine kendisine ait psikoseksüel gelişim kuramının “ fallik”  döneminden alır. Fallik dönemi 3-6 yaşları arasında ortaya çıkar. Bu dönem çocuk karşı cinsten  ebeveynlerine karşı aşırı düşkün olurken hemcinsi olan ebeveyninden kurtulma isteği içindedir.  Bu durum erkek çocuk için “ Oedipus Kompleksi “adını alırken kız çocuğu için “ Elektra  Kompleksi” adını alır. Oedipus kompleksinde erkek çocuk; anneyi ilk aşkı olarak görür. Çocuk  aynı cinsten ebeveynini rakip olarak görür ve çocuk karşı cinsten ebeveynine aşk ve cinsel  yakınlık arzular. Bunun sonucunda anneye yoğun ilgi ve sevgi gösteren çocuk , babasından  nefret eder. Babasını sürekli ortadan kaldırma isteği içinde olduğundan , sürekli ortadan  kaldırma isteği içinde olduğundan sürekli olarak onu dışlar. Elektra Kompleksi; 3-6 yaş arası  kız çocukları için geçerlidir. Kız çocuklarının babaya aşırı düşkün olmaları ve anneyi rakip  olarak tanımlanmaktadır.
Oedipus Kompleksi Belirtileri:
• Çocuk kendisini babası ile ile kıyaslar ve ortak nokta bulmaya çalışır.
• Annesini babasından daha çok sevdiğini ifade eden cümleler kurar.
• Babasına karşı nefret söyleminde bulunur.
• Babasını taklit eden davranışlar sergiler.
• Banyo yaparken çocuk babasının yanında değil annesinin yanında olmayı tercih eder.
• Çocuk annesi ile uyumak isteyip, babasını yataktan kovar.
Elektra Kompleksi Belirtileri:
• Baba evden gittiğinde kız çocuğunun sürekli ağlaması ve babasının yokluğunda sürekli  korunmak istemesi.
• Annesinin babasına gösterdiği sevgiyi kıskanması ve sürekli anne baba arasına girmek  istemesi.
• Kız çocuğunun hakkının gasp edildiğini düşünmesi.
• Kız çocuğunun babasının sevgisini kaybetme korkusuyla annesiyle özdeşleşmeye  başlaması.

Kaynakça:
• Akmaz, G. (2017). Ga?eşa, Oidipus ve Sinhabahu Hint, Yunan ve Sri Lanka  mitolojilerinde ödipal kompleks örneklemeleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat  Fakültesi Dergisi, 4 (1), 43-55. Retrieved from  https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuefad/issue/34997/388287
• Dişil fallik-sinema ve psikanaliz (bölüm#7). İstanbul Film Akademi.  https://www.youtube.com/watch?v=EbbZ4-nbbRQ
• Geçtan, E. (2020). Psikanaliz ve sonrası. Metis Yayınları, 38-41.
• Freud’un psikoseksüel gelişim teorisi (sosyoloji / bireyler ve toplum).  KhanAcademyTurkce. https://www.youtube.com/watch?v=uT3h-d2wct8
• Özdemi·r, S. (2018). Ateş üstünde yürüyen bir oidipus: Süha. Uluslararası Beşerî  Bilimler ve Eğitim Dergisi, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. Dil ve Kültür  Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu Özel Sayısı, 236-247. Retrieved from  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhe/issue/39012/441589
• “Agamemnon” in Oxford companion to classical Civilization, as guoted at eNotes.com

Post Author: gipder

Bir Cevap Yazın