Olgunluk Nedir?

OLGUNLUK NEDİR? GÖSTERGELERİ NELERDİR?

       Türk Dil Kurumu sözlüğü olgun kelimesini (meyveler için) yenecek duruma gelmiş, (insanlar için) bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, kâmil olarak tanımlamaktadır.(Büyük Larousse,s.8824, Akt.Aydemir,2005) 

Olgunlaşma kavramı hem beden hem de zihin için kullanılsa da bedenen olgunluk kişinin yaşlanması, yetişmesi erginliğe erişmesi manasındadır ve bu insanın çabalamadan zaman içerisinde elde ettiği bir durumdur.Fiziksel anlamda gerçekleşen yaşlanma ve psikolojik anlamda gerçekleşen “olgunluk” arasında farklılıklar vardır.Kimi insan yaşlanmayı olgunluk olarak anlamlandırsa da yaşlanma bedensel bir durumdur.Herkes yaşlanabilir fakat her insan yaşlandığı bu süre zarfında psikolojik açıdan olgunluğa ulaşamamış olabilir.Yaşlanma bedensel, olgunluk ise manevi bir gelişimdir.(Osho,2005)

Olgunluk hakkında birçok tanımlama yapılmıştır.Aydemir’e göre olgunluk; insanların duygu, düşünce açısından yetkinliğe ulaşması  ve bu sayede olayları daha geniş açıdan değerlendirebilmesi ve buna bağlı birçok meziyeti edinebilmiş olmasıdır.(2005) 

Candan(2018) ise;olgunluğu;kendini, kim olduğunu yada olmadığını bilmek,güçlü ve zayıf yanlarını kavrayabilmek,başkalarının duygu ve düşüncelerine değer vermek olarak açıklamıştır.Ayrıca psikolojik olgunluk düzeyi yüksek insanların duygu ve düşüncelerini saklamadığını,davranış ve düşüncelerinin uyum içinde olduğunu, kendini büyük görmediği gibi başkalarını da küçümsemediğini yazısında paylaşmıştır.Olgunluğu ele aldığı yazısında Candan,  Hz. Şeyh Sadi’nin şu sözüyle sonlandırarak olgunluğun insanları ve kendini anlamak, saygı göstermek ve paylaşmak ile gerçekleşebileceğini  vurgulamıştır:

“Gerçekten yücelik makamı, yukarılarda, küçük ya da büyük dağların zirvesinde değil, diğerleri ile benzer ya da farklı duyguların anlaşılıp paylaşılması ve alçak gönüllülükten geçmektedir.”

Peki size göre olgunluğun göstergeleri nelerdir? Bu soru sanal ortamda insanlara yöneltilmiş ve kazanan cevap;  olgunluğun hatalardan ders çıkarmak ve  hataları tekrarlamamak olduğunu ve kendisinin çocuksu bir mizacı olduğunu, ancak bunun olgun olmasına engel olmadığını  belirtmiştir.Cevabını ise şöyle sonlandırıyor: “İçinizdeki çocuk, siz onu koruduğunuz müddetçe sizi bırakmaz, olgunlaşmanıza da engel olmaz. Bunlar benim kişisel fikirlerim, paylaşmak istedim”

Bir başka cevap ise bizi olgunlaştıran şeyin tecrübeler olduğunu fakat bu tecrübelerin sıklığı ve onları değerlendirme biçimimizin de etkili olduğunu bildirmiştir.Ve ek olarak çocuksu yada ciddi bir mizaç değil; ortama göre davranabilmenin olgunluk olduğu düşüncesini paylaşmıştır.

“Yapay olgunluk” kitabı yazarı Tim ELMORE Psychologytoday’de yazdığı yazıda  olgunluğun işaretlerini şöyle sıralamıştır:

  1. Olgun bir kişi uzun vadeli taahhütlerini tutabilir.
  2. Olgun bir insan, yağcılık veya eleştiriyle sarsılmaz.
  3. Olgun bir kişi alçakgönüllü bir ruha sahiptir.
  4. Olgun bir insanın kararları duygularına değil karakterine göre verilir.
  5. Olgun bir kişi sürekli olarak minnettarlığını ifade eder 
  6. Olgun bir insan, başkalarına kendilerinden önce nasıl öncelik vereceğini bilir
  7. Olgun bir insan harekete geçmeden önce bilgelik arar.

Osho’ya göre olgunluğu hayatına insan kendisi kazandırır ve bu farkındalık sağlamak ile mümkündür.Osho bir insanın salt yaşlanma ile olgun olamayacağını, insanın hiçbir çaba göstermeksizin zamanla yaşlanması ile değil; tam bir farkındalık ile yaşayarak yaşlanmanın insanı olgunlaştıracağını savunur.Yani yaşlanma  artı farkındalık eşittir olgunluk .Eğer deneyime farkındalık getirirsen, deneyim olgunluğa dönüşür.Örneğin;bir deneyim hata ise bu deneyimi asla tekrar etmezsin.Olgun insanların bir özelliği  farkındalıklı yaşamaktan dolayı elde ettikleri;hatalarından ders çıkarmak ve hataları tekrarlamamaktır.(2005)Oysa yaşlı  bir insan da yaptığı hatadan ders çıkarmamış ve tekrarlamış olabilir.Bu da bize gösteriyor ki;yaşlılık ve olgunluk aynı şey değildir

Acı çekmeden olgunlaşmanın bir yolu yok mu? Bu sorunun cevabı aslında yazımızda daha evvel belirtilmişti. Her insanın küçük ya da büyük acıları ve mücadeleleri vardır. Ancak önemli olan ne yaşadığımız değil; nasıl düşündüğümüz ve nasıl davrandığımızdır.Olgunluğu yaşadıklarımız değil;onları değerlendirme biçimimiz belirler.Takdir edersiniz ki birçok yaşadıklarımız bizim elimizde olmayabilir.Ancak güzel haber; yaşadıklarımıza yüklediğimiz anlam tamamen bizim elimizdedir. Duygularımız, düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz bizim elimizde.Eğer farkındalıklı bir yaşam sürersek bu da bizim olgunluğumuzdur.

KAYNAKÇA

Alkal, A,Kök, M,(2016),Ahlaki Olgunluğun Yordanmasında Kişilik Özelliklerinin ve Bazı Değişkenlerin Etkisinin İncekenmesi,Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,22(2),509-529

Büyük Larousse, İstanbul, Baskı Yılı yok, cilt 17, s.8824, Türk Dil   Kurumu, www.tdk.gov.tr (erişim tarihi:18.06.2004, Akt.Aydemir,S.R.,(2005),Olgunluk-Yetkinlik, cilt yok ,sayı(90),s.1, https://www.mevzuatdergisi.com/2005/06a/01.htm

Candan, K.,(2018),Psikolojik Olgunluk,Eğitim Her Yerde, https://egitimheryerde.net/psikolojik-olgunluk/

Osho,(2005),Olgunluk:Kendin Olma Sorumluluğu,İstanbul,Ganj yayınevi

PsychologyToday,https://www.psychologytoday.com/blog/artificial-maturity/201211/the-marks-maturity
Wikihow, NASIL OLGUN OLUNUR https://www.wikihow.com.tr/Nas%C4%B1l-Olgun-Olunur

AYŞE ARSLANBAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

g

An legimus similique intellegam mel, eum nibh tollit assentior ad. Mei ei platonem inciderint.

e