BİRLEŞİK TERAPİ YÖNTEMİ: PSİKOLOJİDEKİ YENİ YAKLAŞIMLAR


Günümüzde pek çok psikoterapi yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler farklı felsefi alt yapılar ve farklı görüşlerle birbirinden ayrılır. Yöntemleri oluşturan kuramlar arasında pek çok farklılık olmasına rağmen birbiriyle uyumlu hale getirilebilirler. Danışanın sorununa ve bireysel özelliklerine bağlı olarak ekoller arasında bütünleşmeye gidilebilir, bu sayede daha eklektik bir yaklaşım sergilenebilir.
Kısaca psikoterapi yöntemlerine değinmek gerekirse bunlardan bazıları: psikanaltik terapi, adler terapi, varoluşçu terapi, davranışçı terapi, insancıl terapi, birleşik terapi gibi yöntemlerdir.
Bunların arasında en bilindik olanı Freud’un öncülük etti psikanalitik terapidir. Psikanalitik terapiye göre ruhsal sorunların kaynağı bilinçdışı istekler ve ruhsal çatışmalardır. Bu terapi yönteminin amacı bastırılmış iç çatışmalar üzerine çalışarak, duygusal ve zihinsel farkındalığı arttırıp kişiliği yeniden yapılandırmaktır.
Adler terapide ise insanların yaşam amaçlarının ve temel düşüncelerinin yeniden gözden geçirilmesi sağlanır, aidiyet duygusu geliştirilir.
Varoluşçu terapide her bireyin kendine özgü bir kişilik gelişimi olduğuna inanılır. Bireyin özgür olduğunu fark etmesi ve elindeki imkanların farkında olması amaçlanır. Bu sayede bireyin dünyadaki varoluşunu doğru bir şekilde kavraması sağlanır.
Gestalt terapide bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını bütünleştirme isteği duyduğuna inanılır. Gestalt terapide analizden ziyade davranışların ve bireysel özelliklerin bütünleştirilmesi sağlanır.
Davranışçı terapi ise adından da anlaşılacağı üzere bireyin davranışlarıyla ilgilenir. Uyumsuz davranışların ortadan kaldırılıp daha etkili davranışların geliştirilmesi amaçlanır.
İnsancıl terapi insanlara yeterli özgürlük ve duygusal destek verildiğinde geliştiklerini, sadece bu şekilde insan olma işlevini bütünüyle yerine getirebildiklerini savunur.
Birleşik terapi danışanlara sunduğu eklektik yaklaşımı ile psikolojideki yeni ve etkili terapi yöntemlerinden biridir. Birleşik terapi yöntem bu saydığımız terapi yöntemlerini ve kuramsal yaklaşımları birleştirerek kişinin ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanan etkili bir tedavi süreci sunar. Birey bu sayede karmaşık ve çok yönlü sorunlara daha bütünsel yaklaşmayı öğrenir.
Birleşik terapi, psikolojinin çeşitli dallarından teknikler ve yaklaşımlar kullanır. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Psikodinamik Terapi, İnsancıl Yaklaşımlar ve Sistemsel Terapi gibi çeşitli terapi yaklaşımlarını birleştirir. Bu birleşik yaklaşım, terapistin, bir kişinin sorunlarına ve hedeflerine daha uyumlu ve bireyselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmasını sağlar. Çeşitli psikolojik yaklaşımları kişiye uygun olarak bir araya getiriyor olmak danışanın yaşam kalitesini daha hızlı bir şekilde arttırıp, daha etkili bir iyileşme süreci yaşamasını sağlayabilir.

Birleşik terapinin yanında psikoloji alanında yeni terapi yaklaşımları da gelişmiştir. Kültüre dayalı psikolojik danışmanlık bunlardan biridir. Psikolojik olarak danışmanlık yapacak olan kişilerin hem teorik hem de uygulamalı olarak kültüre dayalı bir bakış açısı kazanmalarının danışanlara daha etkili bir terapi süreci sağlayacağına inanılmaktadır.
Bunun yanında müzik ve sanat terapisi de günümüzde gelişmekte olan terapi yaklaşımları arasındadır. Bazı araştırmalar özellikle müzikle terapinin epilepsi, alzhemier, demans, amnezi gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Tarihte de müzikle tedavinin örneklerinin olduğu bilinmektedir. Avustralya, ABD gibi ülkelerde müzik terapisi kullanılan bir terapi yöntemidir.
Şüphesiz psikoloji biliminin ilerlemesiyle beraber psikolojideki yeni yaklaşımların gelişimi devam edecek ve tedavi yöntemlerinin sayısı artacaktır. Psikolojik yaklaşımlardaki bu ilerlemeler kişilerin ihtiyacına uygun tedavi yöntemleri bulmalarını kolaylaştırıp pek çok rahatsızlığı etkili bir şekilde çözüme kavuşturmayı sağlayacaktır.

AYBÜKE GÖRGÜLÜ
KAYNAKÇA
https://scholar.google.com.tr/scholar_url?url=https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/57079&hl=tr&sa=X&ei=EDexZJHYE9KsmgHu5Y-4Aw&scisig=ABFrs3weZ93wQ-4rXUiXDfw3Agw_&oi=scholarr

https://scholar.google.com.tr/scholar_url?url=https://www.aktuelpsikoloji.com/d/file/d10.pdf&hl=tr&sa=X&ei=EDexZJHYE9KsmgHu5Y-4Aw&scisig=ABFrs3ynwLDPNWS-wXBxnZ_e4aha&oi=scholarr

https://www.mevampsikoloji.com/birlesik-terapi-yontemleri-psikolojideki-yeni-yaklasimlar/
https://www.psikoterapi.pro/makaleler/psikoterapi-yontemlerinin-ozellikleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

g

An legimus similique intellegam mel, eum nibh tollit assentior ad. Mei ei platonem inciderint.

e