KARAR VERMENiN PSiKOLOJiK FAKTÖRLERi 

Psikolojide karar verme bireylerin çeşitli seçenekler arasından birini seçmeleri ve bir eylem planı  oluşturmaları sürecini ifade eder. Karar verme, insanların günlük yaşamlarında, iş hayatlarında,  ilişkilerinde ve diğer pek çok alanında karşılaştıkları temel bir zihinsel işlemdir. 

Psikolojide karar verme iki ana başlıkla incelenir: 

1. Rasyonel Karar Verme: Rasyonel karar verme, mantık ve objektif bilgi kullanarak en uygun  seçeneği seçmeyi amaçlar. Bu süreçte, bilgi toplama, veri analizi, seçeneklerin değerlendirilmesi  ve mantıksal bir şekilde karar alma süreci önemlidir. Ancak, rasyonel karar alma süreci her  zaman gerçekçi olmayabilir, çünkü duygusal ve kişisel faktörler de kararları etkileyebilir. 

2. Heuristik Karar Verme: Heuristik karar verme, hızlı ve basit düşünme yolları kullanarak  kararlar almayı içerir. Bu tür karar verme, zaman ve çaba tasarrufu sağlar, ancak aynı zamanda  hatalı sonuçlara da neden olabilir.  

Karar verme süreci genellikle şu şekilde seyreder: 

1. Problem Tanımlama: Karar verme süreci, bir problemi veya bir hedefe ulaşmak için alınması  gereken bir kararı tanımlamakla başlar.  

2. Bilgi Toplama: Karar vermeden önce, mevcut bilgileri toplamak, verileri analiz etmek ve  seçenekleri değerlendirmek önemlidir. Bu süreçte, deneyimler, gözlemler ve dış kaynaklardan  elde edilen bilgiler önemli rol oynar. 

3. Seçenekleri Değerlendirme: Bilgi toplandıktan sonra, çeşitli seçeneklerin avantaj ve  dezavantajlarını, sonuçlarını ve olası etkilerini değerlendiririz. 

4. Karar Alma: Seçeneklerin değerlendirilmesi sonucunda, en uygun ve olumlu sonuçları sunan  seçeneği seçeriz. Bu aşamada, kişisel tercihler, değerler ve öncelikler de önemli rol oynar. 

5. Eyleme Geçme: Karar vermenin son aşamasında, seçilen seçeneği uygulama ve eyleme geçme  aşaması gelir. Bu aşamada, kararı uygulamak için gerekli olan adımları atarız. 

Karar verme süreci, birçok psikolojik faktörün etkileşimini içerir: 

– Algı ve Dikkat: Çevredeki bilgileri algılamak ve dikkate almak, karar alma sürecinin önemli bir  adımıdır. Doğru bilgiye ulaşmak için dikkatli bir şekilde bilgileri işlemek önemlidir. 

– Öğrenme ve Deneyim: Geçmiş deneyimlerimiz ve öğrenme süreçlerimiz, gelecekteki  kararlarımızı etkiler. Olumlu ve olumsuz deneyimlerden öğrendiğimiz dersler, benzer  durumlarda nasıl kararlar alacağımızı şekillendirir. 

– Duygular ve Duygusal Durum: Duygusal durumlarımız, karar verme sürecinde önemli bir rol  oynar. Duygusal olarak etkili durumlar, kararları olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. 

– Sosyal Etkileşim: Başkalarının düşünceleri, tavsiyeleri ve beklentileri, karar alma sürecimizi  etkileyebilir.  

Karar verme süreci, her bireyin kişisel özellikleri, deneyimleri ve çevresel etmenlerine bağlı  olarak farklılık gösterebilir. Her zaman rasyonel kararlar almak mümkün olmayabilir, ancak 

farkındalık ve bilinçli karar alma çabaları, daha sağlıklı ve olumlu sonuçlar elde etmemize  yardımcı olabilir. 

Rümeysa CÖDDÜK 

KAYNAKÇA 

Gerrig-Zımbardo, R-P.(2017,February). Psychology And Life,19 , Nobel, Ankara. https://www.sabriburhanoglu.com/karar-verme-sureci 

https://dergipark.org.tr/en/article-file/9807999

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

g

An legimus similique intellegam mel, eum nibh tollit assentior ad. Mei ei platonem inciderint.

e