Girişimci Psikologlar Derneği

Derneğimiz Psikoloji öğrencileri tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Derneğin amacı çeşitli alanlarda (seminer, makale araştırması, sempozyum ve sosyal konular) bilgi birikimi yaparak bunları öğrencilere sunmak ve çeşitli aktiviteler (kamp, toplantılar ve sosyal sorumluluk projeleri) düzenlemektir.

MİSYON

Evrensel değerler ışığında, genelde bilimin, özelde de psikoloji biliminin bilgi birikiminden yararlanarak, ülkenin ve insanlığın ihtiyacı olan, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendi ayakları üstünde durabilen üstün nitelikli psikologlar yetiştirmek. Eğitim ve araştırma alanlarındaki üretimini toplumun ve insanlığın yararına sunmak

VİZYON

Derneğimizin  değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslar arası ortamlarda mensubu ve mezunu olmaktan övünç duyulan; vereceği eğitimle ve bilimsel yöntemlerle üreteceği bilgilerle çağdaş psikolojinin ilerlemesine, toplum ve insanlık yararına uygulanmasına katkıda bulunacak kadroları yetiştirecek lider bir psikoloji derneği olmak.